Сайт  методичного  кабінету  ДНЗ «Запорізький професійний ліцей залізничного транспорту»

foto1

                                                «Всередині нас криються потенційні творчі можливості,

                                                й ми повинні працювати щосили, щоб розкрити цей потенціал»

                                                                                                                           Мартін Лютер Кінг

 

Методична робота – це заснована на досягненнях науки та передового досвіду система аналітичної, організаційної, діагностичної, пошукової, дослідницької, науково-практичної, інформаційної діяльності з метою удосконалення професійної компетентності педагогічних працівників та підвищення ефективності навчально-виховного процесу

 

 Основні принципи методичної роботи:

 —         демократизація та гуманізація навчального процесу;

 —         цільовий підхід до організації методичної роботи відповідно до програмних цілей професійно-технічного закладу та напрямків його діяльності;

 —         організація роботи з педагогічними кадрами на основі урахування їх потреб та реального рівня професійної компетентності;

 —         системність та систематичність;

 —         науковість;

 —         оперативність та мобільність;

 —         прогностичність та випереджувальний характер;

 —         оптимальне поєднання індивідуальних і колективних форм;

 —         пріоритет знань та моральних цінностей.

Основні завдання методичної роботи:

 —            організаційно-методичне забезпечення програм розвитку професійно-технічного навчального закладу;

 —            удосконалення змісту, форм і методів навчання та виховання учнівської молоді, забезпечення єдності, органічного взаємозв’язку загальноосвітньої та професійної підготовки учнів і слухачів на основі принципів гнучкості, наступності, прогностичності, ступеневого характеру професійно-технічної освіти;

 —            розвиток педагогічної та професійної майстерності педагогічних працівників, їх загальної культури, створення мотивації і умов для професійного вдосконалення;

 —            інформаційне забезпечення педагогічних працівників з проблем освіти, педагогіки, психології, інформування про досягнення науки і техніки, передового педагогічного та виробничого досвідів;

 —            організаційно-методична допомога у розвитку педагогічної творчості, експериментально-дослідницькій роботі, впровадженні результатів наукових досліджень, передового досвіду, педагогічних технологій тощо;

 —            створення комплексно-методичного забезпечення предметів і професій, розробка та видання навчальних, методичних посібників, рекомендацій, наочних засобів навчання;

 —            забезпечення інтеграції навчального процесу, науки і практики;

 —            підготовка до атестації педагогічних працівників.