Постанова Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 «Про затвердження переліку кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників та порядку їх присвоєння

Відповідно до частини четвертої статті 54 Закону України «Про освіту» та частини восьмої статті 55 Закону України «Про вищу освіту» Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються: перелік кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників; Порядок присвоєння кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 р. № 632 «Про реалізацію статті 54 Закону України «Про освіту» та статті 48 Закону України «Про вищу освіту» (Офіційний вісник України, 2003 р., № 18 — 19, ст. 845).

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 р. № 1109

Перелік кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників

КВАЛІФІКАЦІЙНІ КАТЕГОРІЇ

 • Спеціаліст вищої категорії
 • Спеціаліст першої категорії
 • Спеціаліст другої категорії
 • Спеціаліст

ПЕДАГОГІЧНІ ЗВАННЯ

 • Викладач-методист
 • Учитель-методист
 • Вихователь-методист
 • Педагог-організатор — методист
 • Практичний психолог — методист
 • Керівник гуртка — методист
 • Старший вожатий — методист
 • Старший викладач
 • Старший учитель
 • Старший вихователь
 • Майстер виробничого навчання I категорії
 • Майстер виробничого навчання II категорії

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 р. № 1109

Порядок присвоєння кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників

1. Цей Порядок регулює питання присвоєння кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників.

2. Кваліфікаційні категорії «спеціаліст», «спеціаліст другої категорії», «спеціаліст першої категорії», «спеціаліст вищої категорії» присвоюються педагогічним працівникам з освітнім ступенем магістра, які займають такі посади:

 • вчитель;
 • викладач;
 • вихователь;
 • соціальний педагог по роботі з дітьми-інвалідами;
 • соціальний педагог;
 • логопед закладу охорони здоров’я та соціального забезпечення;
 • завідувач логопедичного пункту;
 • методист; педагог-організатор;
 • практичний психолог;
 • концертмейстер;
 • художній керівник;
 • вихователь-методист;
 • музичний керівник;
 • інструктор з фізкультури, інструктор з праці, інструктор слухового кабінету.

3. Педагогічним працівникам присвоюються такі педагогічні звання:

 • викладач-методист — викладачам усіх спеціальностей;
 • педагогам професійного навчання;
 • учитель-методист — учителям усіх спеціальностей;
 • вихователь-методист — вихователям;
 • музичним керівникам, інструкторам з фізкультури;
 • педагог-організатор-методист — педагогам-організаторам;
 • практичний психолог — методист — практичним психологам;
 • керівник гуртка — методист — керівникам гуртків, секцій, студій, інших форм гурткової роботи;
 • старший вожатий — методист — старшим вожатим;
 • старший викладач — викладачам усіх спеціальностей;
 • старший учитель — учителям усіх спеціальностей;
 • старший вихователь — вихователям-методистам;
 • майстер виробничого навчання I (II) категорії — майстрам виробничого навчання.

4. Кваліфікаційні категорії «спеціаліст», «спеціаліст другої категорії», «спеціаліст першої категорії» присвоюються атестаційною комісією навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типу і форми власності, навчально-методичних (науково-методичних) установ і закладів післядипломної освіти, спеціальних установ для дітей, а також закладів охорони здоров’я, культури, соціального захисту, інших закладів та установ, у штаті яких є педагогічні працівники.

Кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії» та педагогічні звання присвоюються атестаційною комісією відповідного органу управління освітою.

5. Кваліфікаційна категорія присвоюється у разі призначення на посаду педагогічного працівника, на якій передбачено її присвоєння:
особі з освітнім ступенем магістра, яка вперше призначається на таку посаду, — «спеціаліст»; особі, яка має науковий ступінь, — «спеціаліст вищої категорії».

6. Кваліфікаційні категорії і педагогічні звання присвоюються педагогічним працівникам за результатами атестації, що проводиться у порядку, встановленому МОН.