План-конспект уроку української мови. Розробка викладача Колодки О.О.

Урок української мови.  Самостійна робота.

 

Тема: Вдосконалення правописної грамотності, повторення основних орфограм.

Мета: Повторити вивчені орфограми, закріпити правописні навички, виховувати любов до мови,  культуру мовлення,  розвивати мислення, пам’ять, розвивати вміння не допускати помилок у мовленні.

Кожен учень працює за індивідуальною карткою-завданням

1.Запишіть текст, підкресліть  вставлені букви.

   Сиві хмари ро_бр_лися по небу. Подекуди вони просвічувалися. Із-за них ясніла тиха блакит_, ві_б_валася понад га_м, поверх дерев ро_зпускалися соня_ні стяги. Сонце світило на землю ніби крізь вікна. Посеред узлі_я височ_ла тополя, зел_ніючи густо, буйно.

2. Виділені в тексті слова записати транскрипцією

3. Розібрати за будовою підкреслені слова з тексту. 

4.Прочитайте  текст.

Український князь Ярослав Мудрий, що княжив по Володимирі, дбав дуже про свою столицю Київ.    Було це вже велике місто, що мало більше як сто тисяч мешканців. З усіх сторін приїздили до Києва свої й чужі люди: чи то купити, чи продати щось, чи іншою своєю власною або й державною справою, чи до суду, чи до уряду.        

Давній город, що стояв на горі, не міг уже помістити під час небезпеки усіх його мешканців. Ярослав розширив його втроє й наново укріпив. Довкола йшли високі вали, збудовані з каміння і землі, з дерев’яними і мурованими вежами, з глибоким ровом, що через нього вели мости. До міста можна було увійти з трьох сторін через укріплені ворота.                                                                                

Найславнішими були «Золоті Ворота» з південного заходу, збудовані з каміння та цегли і покриті золотою бляхою.   Серед валів, побіч Десятинної церкви, Ярослав поставив нову княжу палату і різні церкви. Найбільшу славу мала велика церква святої Софії, або Божої Мудрості, з десятьма банями, прикрашеними різьбою, гарними образами і малюнками.                                                 

По чужих землях розійшлася слава про золотоверхий Київ.

  • Доповнити текст 3-4   реченнями для логічного завершення основної думки.
  • До виділених слів дібрати по 2-3 слова-синоніма                                                                                                                                5.  Утворіть від поданих іменників прикметники. З’ясуйте, в яких словах відбулося спрощення приголосних, а в яких — ні.

Честь —      ,контраст —     , проїзд  — ,користь —     , баласт —    ,щастя —   , тиждень —     , зап’ястя —    , компост —                6. На місці крапок, де потрібно, поставте пропущені літери.

Пристрас…ний, контрас…ний, прихвос…ні, сон…це, чес…ний, мес…ник, сер…це, студен…ський, фашис…ський, влас…ний, очис…ний, дилетан…ський, доблес…ний, кож…ний, повіс…ці, пос…лати, ровес…ник, свис…нути, совісн…ий, ус…ний, хрус…нути, ціліс…ний, словес…ний, виїз…ний, шіс…десят, зліс…ний, у кіс…ці, шіс…надцять, ях…смен, капос…ний, журналіс…ський, вартіс…ний, якіс…ний.

7. Перекладіть речення українською мовою. Запишіть. Порівняйте правопис виділених слів у російській та українській мовах.

  1. Когда мы возвращались обратно, лес совсем проснулся и ожил, и весь наполнился птичьим радостным гомоном (О. Купрін). 2. Кстати заговорил я о весне: весной легко расставаться, весной и счастливых тянет вдаль (І. Тургенєв). 3. Нет ничего, что не касалось бы честных людей (Максим Горький).