Учні групи ризику та стратегії підтримки перед ЗНО

 

Категорія дітей Психологічна характеристика Стратегії підтримки
«Правопівкульні»

діти

Значно підвищена активність правої півкулі;

багата уява, образне мислення;

можуть відчувати утруднення при необхідності логічно мислити.

Вчити виокремлювати головне;

орієнтувати дітей на застосування образів, метафор при підготовці до складання тестів.

Тривожні та невпевнені діти Схильні сприймати будь-яку ситуацію, пов’язану з навчанням, як небезпечну; часто пере перевіряють вже зроблене, виправляють написане;

часто гризуть ручку, просять педагога подивитись, чи правильно вони виконали завдання.

Створювати ситуації комфорту;

Забезпечення підтримки в процесі підготовки до  тестування: створення атмосфери доброзичливості та підтримки.

Діти, які відчувають нестачу довільності та самоорганізації Нестійка працездатність; коливання темпу діяльності; нераціональне використання часу, відведеного для праці. Навчати використовувати для саморегуляції діяльності зовнішні опори (планування діяльності, складання списку дій тощо)
Перфекціоністи та «відмінники» Високий рівень відповідальності, організованості, успішності; перфекціоністи дуже чуттєві до похвали, у них високий рівень домагань та нестійка самооцінка. Допомогти скорегувати очікування, допомогти розподілити час.
Астенічні діти Висока втомлюваність. Допомогти добрати оптимальний режим підготовки: періоди навчання повинні достатньо часто перериватися відпочинком. Батькам таких дітей рекомендувати звернутися до невропатолога або психоневролога щодо підтримки учнів за допомогою вітамінів або трав’яних зборів
Гіпертимні діти Швидкі, енергійні, активні. У них високий темп діяльності, проте в процесі роботи вони роблять багато помилок внаслідок відсутності зібраності та акуратності. Навчати перевіряти свою роботу (іноді зі допомогою принципу дистанційності); довести до відома всю значущість ЗНО.
«Застрягаючі» діти Низький рівень рухливості та лабільності психічних функцій. Тренувати навички  перемикання уваги.

Але треба пам’ятати, що наведена класифікація дітей за «групами ризику» неповна, вона лише відображає тих учнів, які з найбільшим ступенем вірогідності можуть відчути утруднення в процесі складання ЗНО.

 

Автор: Кузнецова Олена Валеріївна,  бібліотекар, класний керівник.