Звіт про роботу методичної комісії суспільної підготовки, класних керівників за 2017-2018 навчальний рік

В 2017-18 н.р. МК класних керівників проводила свою діяльність відповідно до загальноліцейного плану і складених виховних планів роботи у групах, основні завдання яких спрямовані на:

  • Виховання громадянинаУкраїни, здатного проявляти індивідуальність і соціальну зрілість;
  • Формування особистості учня, який досягає поставленої мети, проявляє при цьому заповзятливість і ініціативу; його здібності і обдарування;
  • Виховання любові до праці й звички працювати, бути успішним і конкуренто спроможним;
  • Формування засад здорового способу життя;
  • Виховання любові до природи, вироблення навиків екологічної культури;
  • Виховання поваги до викладачів, майстрів, старших, батьків; поважного ставлення до думки інших людей, толерантності у спілкуванні;
  • Формування здорового та працездатного учнівського колективу, який володіє високими моральними якостями, грамотно орієнтується в потоці різноманітної інформації й самостійно здобуває необхідну інформацію.

За навчальний період вересень 2017 — травень 2018 р. методичним об’єднанням класних керівників проводилися заплановані засідання МК, на яких розглядалися і узгоджувалися план роботи МК на рік, методичні проблеми і теми доповідей, над якими працюють класні керівники; відбувалося ознайомлення з нормативними документами МОН України, управління освіти і науки в Запорізькій області та з рекомендаціями НМЦ ПТО.

На засіданнях МК класних керівників заслуховувались та аналізувались розроблені класними керівниками методрозробки та доповіді. Результати проведення засідань МК класних керівників оформлялись протоколом. Засідання проводились у формі диспутів, круглих столів.        На засіданнях класних керівників відбувається обмін  досвідом класних керівників з питання про їх співпрацю з майстрами виробничого навчання,  батьками щодо правового, естетичного виховання, з питання про роботу з сиротами, аналіз проведення батьківських зборів, обмін досвідом в цьому напрямку роботи.

За затвердженим графіком у групах були проведені протягом року батьківські збори, інформація зафіксована і надана у протоколах. Проводились відкриті загально ліцейні та групові виховні години, виставки, спортивні змагання. Класними керівниками  були організовані навчальні екскурсії груп І-ІІ курсів до музеїв та виставочних залів міста, проведені дні здоров’я. Звіти про них та матеріали розміщені на сайті ліцея на газеті «Обрій». Проте методичні розробки заходів надали не всі класні керівники.

До активної співпраці з класними керівниками залучається психолог ліцея. Увагу було надано  у роботі викладачів роботі з окремими учнями та їх батьками. Під керівництвом психолога проведені  психологічні характеристики колективів  учнів першого року навчання щодо адаптації у новому колективі.

 

Голова МК класних керівників                                                              О.О.Колодка