Методи, форми і прийоми навчання

МЕТОДИ ФОРМИ ПРИЙОМИ
1.Інформаційно-

рецептивний

Розповідь-пояснення, лекція, опис, бесіда, інструктаж,

повідомлення учнів, робота з

підручником, ілюстрація,

демонстрація наочних

посібників, ТЗН

Виклад інформації, пояснення,

активізація уваги та мислення,

прийоми запам’ятовування,

одержання з тексту чи ілюстрації підручника нових знань, робота

з додатковим матеріалом

2.Репродуктивний словесні, наочні і практичні методи, робота за зразком подання матеріалу в готовому

вигляді, контроль, самоконтроль,

конкретизація і закріплення вже

набутих знань

3.Проблемно-

пошуковий

проблемний виклад знань,пошукова діяльність учнів(постановка проблемного питання, розв’язаня проблеми і проблемних завдань), евристична бесіда постанова взаємозв’язаних

проблемних запитань,здобуття

нових знань у процесі проблемного викладу знань, активізація уваги та мислення, різноманітна самостійна робота учнів

4.Навчально –

дослідницький

самостійна творча (дослід-

ницька)робота учнів на

здобуття та розширення

знань

активізація уваги та мислення, здобуття нових знань у процесі

самостійної роботи учнів,

формування висновків, пізнання закономірності