Вимоги до особистісно зорієнтованого уроку

Урок був і залишається основним елементом навчального процесу, але в системі особистісно орієнтованого навчання суттєво змінюється його  функція, форма організації. У цьому випадку урок підпорядкований не повідомленню та перевірці рівня знань (хоча й такі уроки потрібні), а виявленню досвіду учнів за ставленням до змісту матеріалу, який викладається.

Сформулюємо основні вимоги до особистісно орієнтованого уроку:

Основні вимоги до   уроку:

 • пріоритет особистості учня в організації освітнього  процесу;
 • орієнтація та процес  навчання;
 • орієнтація на особистісні досягнення учнів;
 • створення емоційно-актуального фону уроку;
 • чітке визначення освітніх, виховних і розвивальних завдань уроку;
 • раціональна єдність словесних, наукових і практичних методів  навчання;
 • використання активних методів навчання;
 • зв’язок з раніше вивченим, досвідом,  набутим учнем;
 • формування вмінь учнів самостійно здобувати знання і застосовувати їх на практиці;
 • заохочення прагнень учнів знаходити свій  спосіб  роботи з навчальним матеріалом.

Загально-педагогічні вимоги до уроку

 1. Пріоритет особистості учня в організації освітнього  процесу.
 2. Врахування вікових та індивідуальних особливостей учнів.
 3. Орієнтація на процес  навчання.
 4. орієнтація на особистісні досягнення  учнів.
 5. Тривимірне навчання.
 6. Створення емоційно-актуального фону уроку.
 7. Педагогічний такт і культура мови.
 8. Пізнавальна самостійність учнів.
 9. Чітке визначення освітніх, виховних і розвиваючих завдань уроку.
 10. Безперервний поступ.

Дидактичні вимоги до уроку

 1. Раціональне використання кожної хвилини уроку.
 2. Раціональна єдність словесних, наукових і практичних методів навчання.
 3. Використання активних методів навчання.
 4. Зв’язок з раніше вивченим, досвідом, набутим учнем.
 5. Формування вмінь учнів самостійно здобувати знання і застосовувати їх на практиці.
 6. Індивідуалізація, диференціація та інтенсифікація навчального процесу.
 7. Використання на рівні з предметами, що традиційно склалися, комплексних дисциплін.
 8. Використання сценарних варіантів уроків, які забезпечуються різноманітними носіями інформації.
 9. Заохочення прагнень учнів знаходити свій спосіб роботи з навчальним матеріалом.
 10. Організоване закінчення уроку.

Психологічні вимоги

 1. Врахування психологічних особливостей кожного учня.
 2. Нормальний психічний  стан і стійкий настрій вчителя і учнів.
 3. Розумна вимогливість і доброзичливість учителя до учнів.
 4. Педагогічна етика і психологічний такт.

Гігієнічні вимоги

 1. Температурний режим.
 2. Норми освітлення.
 3. Провітрювання.
 4. Відповідність нормативам шкільних меблів.
 5. Чергування видів навчальної роботи і різноманітність методів навчання.