Підготовка викладача до уроку

Підготовка до уроку – один з головних обов’язків щоденної роботи викладача. Її необхідно починати з аналізу підсумків попередніх уроків за реалізацією поставлених цілей, а також відповідність їх щодо дидактичних, виховних і організаційних вимог.

Підготовка до уроку складається з наступних елементів:

  1. Визначення змісту та відбір матеріалу запланованого на урок, з урахуванням його специфіки та складності.
  2. Уточнення теми заняття, чітке визначення навчальної, виховної та розвиваючої мети заняття і шляхів її реалізації.
  3. Визначення форми та методу проведення уроку, типу уроку та його структури, з розподілом часу.
  4. Уточнення завдань для вправ і самостійних робіт, а також контрольних запитань.
  5. Складання плану уроку та конспекту викладання матеріалу.
  6. Підготовка матеріально-технічної бази, ТЗН, наочних посібників.

Під час підготовки до уроку значне місце займає складання плану. Складати план уроку можна як текст, таблицю в зошиті або на бланках затвердженої у даному навчальному закладі форми. Але незалежно від форми, у плані повинні визначатись:

  • чітко і зрозуміло, по-можливості, коротко сформульована тема;
  • визначена триєдина мета у відповідності з вимогами програми;
  • вказане обладнання уроку (дидактичне, наочне, ТЗН);
  • розписаний хід уроку ( за планом структури уроку у відповідності з його типом).