Рубрика : Методичні рекомендації викладачам

Типи уроків та їх структура

Велику роль у активізації інтелектуального розвитку учнів і забезпечення викладачеві можливості керувати їх пізнавальною діяльністю відіграють методи навчання, які визначаються як способи взаємопов’язаної діяльності викладача та учня. Методи навчання можна поділити за джерелами знань та формою викладу навчального матеріалу. Урок засвоєння нових знань Мета: оволодіння учнями новими навичками, матеріалом та новими способами діяльності. Структура Організаційний Докладніше

Підготовка викладача до уроку

Підготовка до уроку – один з головних обов’язків щоденної роботи викладача. Її необхідно починати з аналізу підсумків попередніх уроків за реалізацією поставлених цілей, а також відповідність їх щодо дидактичних, виховних і організаційних вимог. Підготовка до уроку складається з наступних елементів: Визначення змісту та відбір матеріалу запланованого на урок, з урахуванням його специфіки та складності. Уточнення Докладніше

Вимоги до особистісно зорієнтованого уроку

Урок був і залишається основним елементом навчального процесу, але в системі особистісно орієнтованого навчання суттєво змінюється його  функція, форма організації. У цьому випадку урок підпорядкований не повідомленню та перевірці рівня знань (хоча й такі уроки потрібні), а виявленню досвіду учнів за ставленням до змісту матеріалу, який викладається. Сформулюємо основні вимоги до особистісно орієнтованого уроку: Основні Докладніше

Методи, форми і прийоми навчання

МЕТОДИ ФОРМИ ПРИЙОМИ 1.Інформаційно- рецептивний Розповідь-пояснення, лекція, опис, бесіда, інструктаж, повідомлення учнів, робота з підручником, ілюстрація, демонстрація наочних посібників, ТЗН Виклад інформації, пояснення, активізація уваги та мислення, прийоми запам’ятовування, одержання з тексту чи ілюстрації підручника нових знань, робота з додатковим матеріалом 2.Репродуктивний словесні, наочні і практичні методи, робота за зразком подання матеріалу в готовому вигляді, Докладніше

1 2